Anasayfa Obezite Obezite(Şişmanlık) Obezite (Şişmanlık) Nedir?..
  Akupunktur ile Zayıflama
  Kilo Kaybının Yararları
  Obezite (Şişmanlık) Nedir?
  Obezitenin (Şişmanlığın)Nedenleri
  Davranış Değişiklikleri
  Doğru Beslenmenin Genel İlkeleri
  Obezitenin Komplikasyonları
  123
     
 
Obezite (Şişmanlık) Nedir?
 
Obezite (Şişmanlık) , yaşam kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olup, yüzyılımızın en önemli sağlık sorunlarındandır. Tarihte 25 bin yıllık taş devri kalıntılarında obezitenin kalıntıları vardır. " Willendorf Venüsü"nün abdominal obezitesi çok iyi bilinmektedir.

Obezite sadece obez kişiyi değil, çevresindekileri yani toplumu da etkileyen fizyolojik, organik, sistemik, hormonal, metabolik, estetik, psikolojik ve sosyal sorunlara yol açan bir hastalıktır.

Dünya genelinde hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan toplumlarda giderek artan oranlarda görülmektedir. Batı toplumunda erişkin insanların yarısının kilo fazlalığının olduğu ve özellikle kadınlarda daha yaygın olduğu bilinmektedir. Artan vücut yağ kitlesi, özellikle abdominal bölgede toplanan yağ dokusu, insülin direnci ve karbonhidrat metabolizması bozukluğunu ortaya çıkaran nedenler arasında birinci sırada yer almaktadır. Dislipidemi, safra kesesi taşları, arteryel hipertansiyon ve diabetes mellitus, obezitenin en önemli komplikasyonları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Obezite yaşam boyu kontrol altında tutulmayı gerektirir. Sağlıklı beslenme ve egzersiz obezite tedavisinin en önemli elemanlarıdır.
Genetik ve çevresel etkenlerin biraraya gelerek ortaya çıkardığı kronik bir hastalık olarak kabul edilebilen obezitede eğitim önemli bir yer tutar.
Eğitim; hastanın kendini kontrol edebilmeyi öğrenmesi, beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi yani çevresel faktörlerin etkilerinin en aza indirilmesi için gereklidir. Obezite, genel bir sağlık problemidir.