Anasayfa Akupunktur Akupunktur Akupunkturun Fizyolojik Etkileri..
  Akupunktur Tarihçesi
  Akupunkturun Fizyolojik Etkileri
  Dolaşım Sistemine Etkisi
  Hipertansiyona Etkisi
  Kan Değerlerine Etkisi
  Sinir Sistemine Etkisi
  Sindirim Sistemine Etkisi
  Solunum Sistemine Etkisi
  Geleneksel Kavramlar
  Yin ve Yang
  Zang ve Fu
  Beş Element Kanunu
  Akupunkturun Bilimsel Temelleri
     
 
Akupunkturun Fizyolojik Etkileri
 

1.Analjezi
2.Spastik kasların gevşemesi
3.Cilt ve muköz membranların çeşitli faktörlere bağlı aşırı duyarlılığı
4.Yüksek kan basıncının düşürülmesi
5.Sirkülasyonun düzenlenmesi
6.Lipolizin uyarılması
7.İmmün cevap ve bakteriyel infeksiyonlara direncin artırılması
8.Mental depresyonun kaldırılması , hiperaktivitenin düzeltilmesi
9.ACTH ve benzeri maddelerin salgılanması
Akupunktur tedavisi gören bir hastada gevşeme ve rahatlama duygusu meydana gelmektedir.

Akupunktur iğnesi cildi deldiği zaman cildin anatomik yapısına bağlı olarak hastada çeşitli derecelerde ağrıya yol açar. Bu ağrı iki şekilde görülür.Ya , ince , çıplak myelinsiz C liflerinin sinir uçlarından, ya da değişik çapta myelinli A delta liflerinin sinir uçlarından yayılır. İğne cildi deldiği zaman sinire değip değmemesine göre farklı bir his alınır.Sinir uçlarının çoğu dermiste bulunmaktadır.Subkutan(derialtı) tabaka daha çok kapiler ve lenf damarlarından zengindir.Alınan ağrı hissi akupunktur iğnesinin çapına bağlıdır.İğnenin ucu keskinse ağrı daha az olacaktır.Kullanılan iğnelerin çapı 0.254-0.279 mm arasında değişmektedir. İğne cilde girerken sırasıyla şu hisler aranır.
1.Oldukça keskin bir ağrı ( A delta liflerinin uyarılması )
2.Künt bir ağrı ile karakterize bir acı hissi ( C liflerinin uyarılması )
3.Ağırlık hissi ( basınca hassas korpüsküllerin uyarılması ile )
4.Şişkinlik hissi ( mikrosirkülasyon sisteminin interferansı ve permeabilitenin artmasına bağlı olarak )
5.Akupunktur iğnesinin çevresinde kırmızı halka ( kapiler ve arteriollerin lokal vazodilatasyonuna bağlı )
6.İğnenin çevresinde ılıklık hissi ( mikrosirkülasyonun artmasına bağlı )
7.Manipülasyonun sürdürülmesi veya elektriksel stimülasyona bağlı olarak parestezi hissi )